Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Verklaring van Dierenarts Hulsberg in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw persoonsgegevens en de medische gegevens van uw huisdier(en) slaan wij digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de zorg van uw huisdier(en) door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

1. Verzamelen van uw informatie door onze praktijk

1.1. Wanneer u zich in onze praktijk registreert, noteren wij van uzelf uw naam, adres, woonplaats, emailadres en uw (mobiele) telefoonnummer.
Verder verzamelen wij de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, ras, geboortedatum en chipnummer, alsmede de ziektegeschiedenis.
(Dit laatste kunnen wij op uw verzoek - bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar - aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren wij daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier, uw (email-)adresgegevens en uw (mobiele)telefoonnummer.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het moment van vaccinatieherhaling en onze periodieke gezondheidscontroles of andere preventieve zorg.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken wij van u als eigenaar dus slechts uw (email-)adresgegevens en uw (mobiele) telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen wij informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven - zolang u klant bij ons bent - bewaard op de digitale patiëntenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogde vakspecialist die uw dier verder gaat behandelen.

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen uitvoeren.

2.2. Wij kunnen bovengenoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geinitiëerd worden.

2.3. Wij gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatieoproepen, ziektebehandeling en periodieke gezondheidscontroles.
Nooit zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden.
Nooit zullen uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden met derden worden gedeeld.

2.4. Wij kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 Wij kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze praktijk delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiëntbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

3.2. Wij kunnen informatie bekendmaken - voor zover nodig - na overleg met u, aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling, op doorverwijzing door specialisten.

3.3. Wij delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. Wij kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als
a. openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving
b. naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen wij altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Aangezien wij onze digitale patiëntenkaarten op een PC bewaren die met het internet verbonden is, zijn praktijk- en patiëntgegevens beveiligd opgeslagen en alleen toegankelijk voor de verwerkingsverantwoordelijke binnen onze praktijk.

4.2. Wij dragen er zorg voor dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. Wij nemen maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenarts Hulberg is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie, te bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen wij uw gegevens, b.v. de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u o.a. nodig kunt hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

7. Cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij gebruiken geen web-beacons op onze websie of in onze emails.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden, die geen eigendom zijn van dierenarts Hulsberg, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden.

U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites toevertrouwt.

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres.

Uw verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop wij deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantooradres.

9.3 U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

10. Toepasselijk Recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door, geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met het“ Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.